Fuksin ABC

Toisinaan yliopistoslangi voi olla hämmentävää. Tämän vuoksi olemme koonneet yleisimmistä sanoista pienen sanakirjan:


Ainejärjestö - yliopiston opiskelijakunnan piirissä toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman oppiaineen tai alan opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää heille toimintaa.

Akateeminen vartti - Yliopistojen aikakäytäntö. Jos luennon sanotaan alkavan esim. klo 10, se alkaa todellisuudessa vartin yli (10:15). Akateemista varttia ei käytetä, jos luento erikseen mainitaan alkavan tasalta (10:00).

AKAVA - Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö, johon mm. Psykologiliitto kuuluu. 

Approt -  opiskelijatapahtuma, jossa kierretään baareja, kahviloita, urheilupaikkoja tai muita vastaavia kohteita mahdollisimman paljon ja kerätään merkkejä appropassiin.

Cella - sovellus, jonka kautta Oulun yliopiston vapaita opiskelutiloja voi varata itsenäistä opiskelua varten https://ict.oulu.fi/17137/?page=

Cortex ry - Tampereen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://cortexry.wordpress.com/

"Excu" eli excursio -  Tietoa ja uusia tuttavuuksia kartuttava opintovierailu tai ainejärjestön reissu kiinnostavaan paikkaan, esimerkiksi toiseen yliopistoon tai Himokselle

Fobia ry - Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://fobia.utu.fi/

Foobar - yksi Linnanmaan kampuksen opiskelijaravintoloista; avoinna yleensä 10:45-14:00

Foodoo - yksi Linnanmaan kampuksen opiskelijaravintoloista; avoinna yleensä 10:45-16:00

Foodoo Garden - ravintola Foodoon lähistöllä sijaitsevat itseopiskelutilat, joita voi varata Cella-sovelluksen kautta. Defenssiläiset voivat kokemuksesta suositella hyvänä opiskelupaikkana! :D

Fuksi - Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija; epävirallisesti näkyy myös kirjoitusasulla fux

Fuksipassi - Passi, joka sisältää tehtäviä, joista voi ansaita pisteitä ja joita kerryttämällä voi ansaita itselleen superfuksi -haalarimerkin.

Gradu (eli Pro Gradu) - Syventävien opintojen lopussa tehtävä tieteellinen tutkielma.   

Halko - (ainejäjärjestön) hallituksen kokous; järjestetään noin kerran kuussa, kaikki defenssiläiset saavat osallistua kokoukseen ja sen keskusteluun, mutta äänioikeus päätöksiä tehdessä on rajattu vain hallituksen jäsenille

HOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma, tehdään Pepissä

Impuls ry - Åbo Akademin psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://impuls.divanen.fi/

Kide.app - sovellus/nettisivusto, jonka kautta saa ostettua useimpien opiskelijatapahtumien lippuja. Lippuja jonottaessa kannattaa olla kärppänä paikalla varsinkin suosituimpien tapahtumien suhteen, sillä liput myydään usein minuuteissa loppuun! https://kide.app

Kandidaatintutkinto - 180 opintopistettä sisältävä tutkinto, jonka lopussa tehdään kandidaatintyö. Tutkintorakenteen mukaan muodostuu kolmesta ensimmäisestä opiskeluvuodesta.

Kaski - Kasvatustieteiden tiedekunnan kattokilta, jonka alle kuuluvat kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan ainejärjestöt

Kastari - yksi Linnanmaan kampuksen opiskelijaravintoloista; avoinna yleensä 10:45-17:30

Kilta - synonyymi sanalle ainejärjestö, käytetään yleisimmin teekkareiden ainejärjestöistä

Kiltis/Kiltahuone - KTK.n sinisten portaiden yläpäässä sijaitseva tila, joka on opiskelijoiden vapaassa käytössä hengailua ja opiskelua varten, voi kulkea myös nimellä AJ-tila eli ainejärjestötila (mutta Oulussa puhutaan ennemmin kiltiksista)

Kompleksi ry - Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://blogs.helsinki.fi/kompleksi-ry/

Kopo - hallituksen koulutuspoliittinen vastaava; pitää huolta defenssiläisten oikeuksista opintoihin liittyvien asioiden suhteen (esim. kurssimerkinnät ajallaan, kohtuulliset suoritusvaatimukset kursseilla jne) ja toimii ns. opiskelijoiden äänitorvena tiedekunnan päätöksenteossa

KTK - Kasvatustieteiden tiedekunta, eli tiedekunta, jonka alle psykologian tutkinto-ohjelma Oulun yliopistossa kuuluu

Kylteri - kauppatieteiden opiskeilija

Lipasto - Oulun yliopiston Linnanmaan kampus; yliopistorakennus 

Lipastus - lipаstoihastus eli yliopiston kautta syntynyt ihastus

Läsy - sitseillä käytettävä lauluvihkonen, jonne kootaan ainejärjestöjen sanoittamia lauluja yhdessä laulettavaksi

Maisterintutkinto - 150 opintopistettä sisältävä tutkinto, jota ennen on suoritettava kandidaatintutkinto. Tutkintorakenteen mukaan muodostuu 2,5 vuodesta sisältäen puolen vuoden harjoittelujakson.

Mara - yksi Linnanmaan kampuksella sijaitsevista opiskelijaravintoloista; löytyy AMKin puolelta

Moodle - https://moodle.oulu.fi/ Yliopisto-opiskelijoiden sähköinen asiointipalvelu

Napa - yksi Linnanmaan kampuksella sijaitsevista opiskelijaravintoloista; avoinna yleensä 10:45-14:00

Noppa - synonyymi sanalle opintopiste

NPV  - Nuorten Psykologien Verkosto, työuraansa aloittelevien psykologien yhteisö  https://www.psyli.fi/me/organisaatio/tyoryhmat-ja-lautakunnat-uusi/nuorten-psykologien-verkosto-npv/

Oidipus ry - Itä-Suomen yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://www.oidipusry.com/

OKKL - Oulun korkeakoululiikunta https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi

Opiskelijan terveydenhoitomaksu - kaikille opiskelijoille pakollinen Kelalle keväisin (eräpäivä 31.1.) ja syksyisin (eräpäivä 30.9.) maksettava maksu, joka oikeuttaa YTHS:n palveluihin. Maksu pitää muistaa maksaa oma-aloitteisesti, sillä siitä ei tule laskua yms muistutusta. Lisätietoa terveydenhoitomaksusta https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu ja maksuohjeita https://www.kela.fi/nain-maksat-korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksun . 

OPM - lyhenne sanoista Oma Pullo Mukaan; saattaa esiintyä esimerkiksi tapahtumamainosten yhteydessä. Huomaathan että saat itse päättää, millä pullosi haluat täyttää, eli myös alkoholittomat valinnat lasketaan ehdottomasti tähän! :)

OPMx2 - Oma Pullo Mukaan (kts. ylempi kohta) ja Oma Pyyhe Mukaan; lyhenne esiintyy useimmiten esimerkiksi saunatapahtumien mainoksissa 

OYY - Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Pekuri - Oulun keskustassa, Kauppakeskus Pekurin yläkerrassa, sijaitseva opiskelijaravintola

Poikkarit - Finanssin järjestämät poikkitieteelliset haalaribileet, jotka pidetään yleensä joka kuukauden ensimmäinen torstai Viihdemaailma Ilonassa. 

Psykologi (lehti) - Psykologiliiton julkaisema aikakausilehti.

Psykologiliitto - Suomen psykologien ammattijärjestö, lyhennettynä Psyli https://www.psyli.fi

Psykologia (lehti) - Suomen Psykologisen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. 

PRO - pienryhmäohjaaja; nimitys, jota Oulun yliopistossa käytetään tuutoreista

Rahis - ainejärjestö rahastonhoitaja; huolehtii Defenssin rahaliikenteestä, kulukorvauksista, jäsenmaksuista, jäsenrekisteristä sekä uusien jäsenten päivittämisestä sähköpostilistalle

Sitsit - akateeminen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan, pidetään puheita sekä lauletaan. Sitseillä vallitsevat sitsien omat säännöt.

Sopo - (ainejärjestön) sosiaalipoliittinen vastaava; pitää huolta defenssiläisten hyvinvoinnista järjestämällä esim. hyvinvointia tukevia tapahtumia, toimimalla tapahtumien häirintäyhdyshenkilönä, auttamalla esim asumis- ja Kela-järjestelyihin liityvissä asioissa ja huolehtimalla yleisesti siitä, että kaikilla olisi mahdollisimman mukava olla osa opiskelijayhteisöä

Speksi - yliopisto-opiskelijoiden improvisaatiopohjainen musiikkiteatteriesitys.

SPOL - Suomen psykologian opiskelijain liitto https://psykologianopiskelijat.net/

SPOLskis - Suomen psykologian opiskelijain liiton järjestämä fuksitapahtuma, joka kokoaa yhteen eri kaupunkien psykan fuksit 

Sporttipassi - passi, jolla voit osallistua OKKL.n ryhmäliikuntatunneille, kuntosali- ja palloiluvuoroille sekä liikuntakursseille ja jolla voit saada alennusta OKKL.n yhteistyökumppaneilta. https://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/fi/sporttipassi

Stimulus ry - Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö https://www.stimulus.fi/

Tapsa - ainejärjestön tapahtumavastaava; Defenssin hallituksen jäsen jonka päävastuualueena on tapahtumien ideoiminen ja järjestäminen 

Teekkari - tekniikan alan opiskelija

TellUs - suurin piirtein keskellä Linnanmaan kampusta sijaitseva opiskelualue, jonne voi tulla opiskelemaan itsekseen tai kavereiden kanssa. Telluksesta löytyy erilaisia Cellan kautta varattavia koppeja sekä ihan "nopeat syövät hitaat" -periaatteella toimivia opiskelunurkkauksia.

Toimari/Toimihenkilö - henkilö, joka ei vältämättä kuulu Defenssin omaan hallitukseen vaan edustaa Defenssiä esimerkiksi SPOLin tai Kaskin hallituksessa.

Toimikunta - Defenssin hallituksen apuna toimiva porukka, johon voi ilmoittautua mikäli olet kiinnostunut tekemään (pikku- tai miksi ei innostusta riittäessä isompiakin) hommia osana ainejärjestötoimintaa. Tällä hetkellä Defenssillä pyörii viestintä- ja tapahtumatoimikunta. Tapahtumatoimikunnassa eli tapahtumatiimissä pääset mukaan suunnittelemaan ja järjestämään tapahtumia Defenssin tapsojen johdolla. Viestintätoimikunta eli sometiimi puolestaan päivittelee Defenssin viestintäkanavia: Instagramia, TikTokia ja nettisivuja. 

Vuosijuhlat/vujut - akateeminen juhla, joka on selvästi hienompi kuin monet muut opiskelijariennot. Pukukoodina toimii yleensä frakki tai tumma puku sekä iltapuku. Muodostuu usein kutsuvieraiden cocktailtilaisuudesta, iltajuhlasta sekä seuraavan aamun silliaamiaisesta. 

Waltti - Oulun joukkoliikenteen käyttämä valtakunnallinen lippujärjestelmä, jossa voit ladata bussikortillesi lisää arvoa tai ostaa kausikortin, päivälipun tai kertalipun. Lisäksi Waltista näkyy kätevästi bussien reittiohjeet ja aikataulut!

YTHS eli Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö - korkeakouluopiskelijoille terveyspalveluja tarjoava säätiö, jonka toimipiste sijaitsee Oulussa aivan yliopiston vieressä