Pöytäkirjat 2023

Yhdistyksen kokouspöytäkirjat

Yhdistyksen kokous tarkoittaa kokousta, johon kaikki Defenssi ry:n jäsenet voivat osallistua puhe- ja äänioikeudella. Yhdistyksen kokouksia järjestetään yleensä noin kaksi kertaa vuodessa.

Tästä sarakkeesta löytyvät kaikki yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. Klikkaamalla lataa-kuvaketta tiedosto aukeaa uuteen selainikkunaan.

Hallituksen kokouspöytäkirjat

Hallituksen kokous tarkoittaa kokousta, johon osallistuvat Defenssi ry:n hallitukseen valitut henkilöt. Hallituksen kokoukset ovat kuitenkin avoimia, joten kuka tahansa jäsen saa tulla puheoikeutettuna paikalle. Hallituksen kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa.

Tästä sarakkeesta löytyvät kaikki hallituksen kokousten pöytäkirjat. Klikkaamalla lataa-kuvaketta tiedosto aukeaa uuteen selainikkunaan.