Defenssin tapahtumasäännöt


Luotu: 21.3.2022        Päivitetty: 21.3.2022

Nämä säännöt on luotu yhteisiksi ohjenuoriksi Defenssi ry:n tapahtumiin osallistuville, jotta mahdollistettaisiin mahdollisimman onnistunut tapahtuma jokaiselle. Tapahtumaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä periaatteita. Säännöt pohjautuvat Suomen Psykologian Opiskelijain Liiton yhdenvertaisuussuunnitelman sisältöihin sekä turvallisemman tilan periaatteisiin.


- Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta.

Tiedosta ennakko-oletuksesi äläkä tee oletuksia tai toisen ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia toisen ihmisen seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta asemasta, terveydestä tai toimintakyvystä; älä siis syrji.

- Anna tilaa ja kuuntele, käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja ota vastaan uudet ajatukset ennakkoluulottomasti.

- Puutu havaitsemiisi kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Ilmoita asiasta tapahtumajärjestäjälle ja/tai häirintäyhdyshenkilölle.

- Tapahtumien keskiössä ei ole alkoholi - kunnioita myös alkoholitonta osallistumista äläkä painosta alkoholin nauttimiseen.